Toimintakyvyn laaja kartoitus (interRAI-CHA-FS) täydennysosa

1234567890,00

Toimintakyvyn laajan kartoituksen (interRAI-CHA-FS) täydennysosa on tarkoitettu tehtäväksi palveluohjauksen tai mielenterveystyön pääarviointien lisänä tai itsenäisenä arviointina antamaan laajempaa tietoa asiakkaan toimintakyvystä. Kurssilla tutustutaan siihen, miksi ja miten arviointia tehdään sekä käsitellään täydennysosan sisältöä ja tuloksia tutun Raisoft-ohjelmiston kautta.

Osasto: