Palvelutarpeen arviointi (CA)

123456789,00

Palvelutarpeen arvioinnin (CA) tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa iäkkään henkilön palvelutarpeesta ja toimintakyvystä. Se on portaittainen arviointiväline, jolla saadaan esille ikääntyneen oireita, toiveita ja tilannemuutoksia. Kurssilla tutustutaan siihen, miksi ja miten arviointia tehdään sekä käsitellään arvioinnin sisältöä ja tuloksia tutun Raisoft-ohjelmiston kautta.